Zarząd

dr Zofia Sepkowska

Prezes Zarządu

dr hab. inż. Remigiusz Kozłowski, prof. UŁ

Wiceprezes Zarządu

Marek Matejun

dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ

Wiceprezes Zarządu

dr inż. Michał Nowicki

Sekretarz Zarządu

mgr Marcin Podgórski

Wiceprezes Zarządu

dr Iwona Kukulak-Dolata

Członek Zarządu

dr Ewa Listopadzka

Członek Zarządu

dr hab. Bożena Matusiak, prof. UŁ

Członek Zarządu

dr Izabela Różańska-Bińczyk

Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

dr Andrzej Jakubowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

prof. dr hab. Wiesław Szczęsny

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

dr Ewa Kulińska-Sadłocha

Sekretarza Komisji Rewizyjnej

mgr Krystyna Kielan

Członek Komisji Rewizyjnej

dr Andrzej Marjański

Członek Komisji Rewizyjnej

Prezes Honorowy

prof. dr hab. Stanisław Rudolf

Prezes Honorowy