Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

AKTUALNOŚCI:

Wyniki konkursu

Wyniki XIV edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w roku 2023 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi z przyjemnością informuje, że Komisja Konkursowa Konkursu na najlepszą…

Wyniki konkursu

Wyniki XIII edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach: ekonomia, finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości obronioną w roku 2022 Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi z przyjemnością informuje, że Komisja Konkursowa Konkursu na najlepszą…

CELE KONKURSU

  • promowanie autorów i promotorów najlepszych prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich i magisterskich)                     w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości,
  • popularyzacja nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu wśród studentów wyższych uczelni,
  • promocja działań Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

  • do Konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie przygotowane w języku polskim z dziedziny nauk społecznych w dyscyplinach Ekonomia i Finanse oraz Nauki o Zarządzaniu i Jakości i obronione na wyższych uczelniach (publicznych i niepublicznych) z województwa łódzkiego lub mazowieckiego w roku 2023,
  • prace magisterskie mogą być zgłaszane przez autorów lub promotorów za zgodą autora,
  • zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są do dnia 31.01.2024 r. (liczy się data wpłynięcia do Biura Konkursu pełnego zestawu dokumentów).

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ​:

  • wersję elektroniczną pracy pozbawionej cech identyfikowalności (imię i nazwisko autora i promotora, uczelni, oświadczenia i podziękowania, itp.) – na wyraźne życzenie recenzenta/ów  autor dostarcza pracę w formie drukowanej,
  • wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu Konkursu,
  • potwierdzenie obrony pracy w roku 2023 wystawione przez uczelnię,
  • opinię promotora pracy wraz z uzasadnieniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

DO POBRANIA:

Biuro Konkursu mieści się w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Łodzi:
ul. Wólczańska 51, 90–608 Łódź
tel.: 42 632 44 20
e-mail: sekretariat@pte.lodz.pl